Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego to kompleksowa seria czynności mających na celu sprawdzenie skuteczności stosowanych zabezpieczeń, procedur oraz polityk w danej firmie.

Na czym to polega?

Audyt bezpieczeństwa polega na dokładnym testowaniu poziomu bezpieczeństwa systemów IT, tzn. jego integralności, odporności, awaryjności, autentyczności przetwarzania danych, oraz ich dostępności w stosunku do uprawnionych, lub nieuprawnionych użytkowników. Dotyczy on zarówno sektorów organizacyjnych, jak i technicznych. Pozwala na wykrycie dziur w systemie, oraz odnalezienie potencjalnych zagrożeń związanych z ochroną informacji. Pomaga w  przygotowaniu strategii działania w wypadku sytuacji krytycznej. Zakres audytu może obejmować cały system, lub tylko wybrany obszar.

Procedury Audytu bezpieczeństwa obejmują:

analizę ciągłości pracy systemu

przeprowadzanie symulacji ataków

analizę procedur bezpieczeństwa oraz weryfikację ich zastosowania

badania podatności pracowników na ataki socjotechniczne oraz ich poziom świadomości na temat powiązanych zagrożeń

obserwacje zachowania systemu podczas obciążenia oraz niepożądanych działań

Procedury analityczne podczas audytu informatycznego:

  • zarządzanie hasłami dostępu, danymi pracowników, back-upami systemu, zaistniałymi błędami, stosowaniem wskazanych i odpowiednich przepisów, oraz polityką bezpieczeństwa danych.
  • analiza bezpieczeństwa danych zawartych na wszystkich komputerach w tym danych tekstowych, graficznych, video, haseł, poczty elektronicznej, działalności ochrony antywirusowej i antyspamowej.
  • przewidywanie podatności na nadchodzący atak poprzez odpowiednie testowanie (testy penetracyjne, symulacje ataków)

Korzyści z audytu bezpieczeństwa:

  • optymalizacja ochrony przed atakami i złośliwym oprogramowaniem.
  • określenie faktycznego stanu bezpieczeństwa danych w firmie oraz podjęcie odpowiednich działań zabezpieczających. 
  • w razie wystąpienia ataku ransomware możliwość przywrócenia danych.
  • podniesienie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych oraz powiązanych zagrożeń.