Audyt wydajności

Audyt wydajności systemu służy do zbadania wydajności systemu www oraz środowiska bazy danych. Testom poddane są takie elementy systemu jak aplikacja, bazy danych, serwery, komunikacja, wirtualizacja czy inna infrastruktura. Jest on wykonywany poprzez symulację obciążenia aplikacji www, która symuluje równoległe korzystanie z aplikacji przez wielu użytkowników, w celu zbadania zachowania się i reakcji poszczególnych elementów systemu. Używamy wyspecjalizowanego oprogramowania umożliwiającego dokumentowanie realnej komunikacji pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Analiza wyniku umożliwia namierzenie wąskich gardeł oraz dostosowanie aplikacji do pracy na podwyższonym obciążeniu, a także zdefiniować bieżące i przyszłe potrzeby oraz kierunek rozwoju infrastruktury. Po zakończeniu audytu wydajności przedstawimy szczegółowy raport napisany w zrozumiałym języku podsumowujący wykonane testy oraz rzeczy wymagające poprawy wraz ze wskazówkami.

AUDYT WYDAJNOŚCI OBEJMUJE 3 RODZAJE TESTÓW:

Testy obciążeniowe

Testy generujące dodatkowy, z góry ustalony poziom obciążenia, np. założony przez projektantów systemu jako dopuszczalny.

Testy przeciążeniowe

Testy pozwalające na analizę zachowania się sieci, serwerów, baz danych i aplikacji w sytuacji przekroczenia wcześniej określonych dopuszczalnych poziomów obciążenia.

Testy normalnych warunków pracy

Testy analizujące czasy czy odpowiedzi w normalnych warunkach pracy a także aktualny stan wydajności aplikacji i serwerów.

Przeprowadzenie audytu wydajności pozwala wykryć potencjalne źródła problemów takie jak:

  • przeciążenie systemu podczas pracy
  • błędy w architekturze lub systemach  
  • wykrycie wąskich gardeł dla określonego obciążenia
  • nieaktualne licencje
  • oprogramowanie o niskiej wydajności
  • nieoptymalne wykorzystanie funkcjonalności systemu operacyjnego


Korzyści płynące z przeprowadzenie audytu wydajności:

  • znaleźć istniejące błędy oraz potencjalne rozwiązania
  • wskazać kierunki rozwoju systemu
  • obniżyć koszty utrzymania infrastruktury IT
  • opracować plan optymalizacji